Рубрика: Բնագիտության և բնության հետ ծանոթցման մեթոդիկա

Դիտումը՝ որպես բնության հետ ծանոթացման հիմնական մեթոդ

Դիտումը՝ հատուկ կազմակերպված, նպատակաուղղված, քիչ, թե շատ պլանավորված բնության օբյեկտների ընկալումն է երեխաների կողմից։ Դիտման նպատակ է հանդիսանում, բնությքն օբյեկտների և սեզոնային երևույթների, հատկությունների, արտաքին և ներքին կառուցվածքի առաջման և զարգցման պատճառների ուսումնասիրությունը։ Դիտումը կախված դաստիարակների նպատակից լինում է՝ էպիզոդիկ, երկարատև և ընդհանրացնող(ամփոփող)

Դիտման նախապատրաստում

 1. Դիտման վայրի ընտրություն,
 2. Դիտման խնդիրների ուսումնասիրություն(գիտելիքներ, կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են՝ այս կամ այն խնդիրը լուծելու համար)։
 3. Դիտման առարկայի ընտրություն, որը երեխաների համար հետաքրքիր և միաժամանակ ընկալմանը հասանելի կլինի(բույս, կենդանի կամ անկենդան աշխարհի որևէ առարկա)։

Կարևոր է՝ բույսը կամ կենդանին պիտի լինի լավ վիճակում՝ մաքուր և առողջ։ Կենդանիներին դիտումից առաջ, ցանկալի է չկերակրել, քանի որ այդ դեպքում կենդանին ավելի ակտիվ կլինի, ինչը կապահովի երեխաների կենտրոնացումը։

Դիտման կազմակերպման ընդհանուր պահանջները

 1. Հստակեցնել դիտման նպատակը և խնդիրը, բոլոր դեպքերում խնդիրը կրում է ուսումնական նպատակ, խթանում է երեխայի մտածելու, վերհիշելու և հարցի պատասխանը ստանալու հմտությունները։
 2. Դիտման օբյեկտի ընտրությունը կատարվում է դաստիարակի կողմից և կախված է ժամկետներից և բնության տարբեր երևույթներից։
 3. Գիտելիքների ծավալի հստակեցում, որը անհրաժեշտ է ձևավորել երեխաների մոտ՝ դիտման արդյունքում։ Բնության մասին պատկերացումը երեխաների մոտ ձևավորվում է աստիճանաբար, բազմաթիվ հանդիպումների և դիտումների շնորհիվ։ Յուրաքանչյուր դիտում պիտի նոր գիտելիք տրամադրի, աստիճանաբար ընդլայնելով և խորացնելով սկզբնական պատկերացումը։
 4. Դիտման կազմակերպման ընթացքում անհրաժեշտ է նախատեսել համակարգային մոտեցում, ինչը արդյունքում կբերի լիարժեք և խորը պատկերացում շրջակա միջավայրի մասին։

 

Рубрика: Բնագիտության և բնության հետ ծանոթցման մեթոդիկա

Բնագիտական երևույթների ուսումնասիրման եղանակները

Բնագիտության ուսումնասիրման և երեխաներին նեևրկայացման վերաբերյալ  մեթոդները կարելի է խմբակարգել հետևյալ տիպերի՝

 1. Տեսողական
 2. Լսողական
 3. Ստեղծագործական՝ ձեռքի աշխառանք, տեխնոլոգիական պարապմունքներ, գործնական աշխատանքներ, փորձեր
 4. Երգ և պար
 5. Բանավոր խոսք։

Ելնելով չափորոշիչներից այս մեթոդները կարելի է համադրել իրար հետ այնպես, ինչպես նպատակահարմար է երեխայի՝ այդ տարիքում զարգացման համար։ Օրինակ՝ ուսումնասիրում ենք կենդանական աշխարհը։ 5֊6 տարեկան երեխաների համար կարելի է կազմակերպել ճանաչողական ֆիլմի դիտում, հանձնարարել երեխաներին ընտրել որևիցե կենդանի և այնուհետև դերային խաղ կազմակերպել այն նպատակով, որ երեխան կարողանա իր կողմից բանավոր խոսքով ներկայացնի կենդանուն բնորոշ հատկանիշները։ Հարկ է նշել, որ կարևոր դեր է խաղում նաև բնագիտական փորձերի առակույությունը, այս մեթոդը զարգացնում է երեխայի մեջ ուսումնասիրելու ցանկություն, խթանում է հետաքրքրասիրությունը։

Рубрика: Բնագիտության և բնության հետ ծանոթցման մեթոդիկա

Բնագիտության դասավանդման մեթոդիկա

 

depositphotos_5627456-stock-photo-children-are-playing-on-green

Դասավանդման մեթոդիկայի մեջ մեծ դեր է խաղում մեթոդների ընտրությունը կապված երեխաների տարիքային խմբի և տարվա եղանակի հետ։ Ուսուցման մեթոդները հետևյալն են՝

1 Խոսքային։ Երեխային ներկայացնելու, հեքիաթ պատմելու բանավոր խաղ խաղալու գործնական մեթոդներ և քննարկումներ կազմակերպելու միջոցով։

2. Զննական մեթոդ։ Երեխային բնության գրկում, գազանանոցում, այգում կամ խմբասենյակում բնության ներկայացնելն է կամ ֆիլմի(մույտֆիլմի) միջոցով։

3. Գործնական մեթոդներ։ Երեխայի բնագիտական գործունեության կազմակերպումը թե խմբասենյակում, թե հողամասում, թե այլ տեղ։ Օրինակ՝ ծառ ու ծաղիկ տնկել, խնամել, սերմեր ցանել, ծիսական բույսեր աճացնել, բնագիտական տարբեր փորձեր և դիտումներ կատարել։

4. Գեղարվեստական ստեղծագործությունների միջոցով։ Երաժշտություն, երգ, պար, նկարչություն, գեղարվեստ, ծեփամածություն նաև յուրաքանչյուր տարվա եղանակի հետ կապված ծեսերի կազմակերպում։ Առաձնահատուկ դեր է խաղում բնության հետ կապված երգերի և  խաղային պարերի ուսուցանումը։ Նաև հանդեսների կազմակերպումը։

Բնագիատական դասվանդման մեթոդների մեջ յուրահատուկ դեր ունի նաև դերային խաղերի կազմակերպումը։ Օրինակ՝ կենդանական աշխարհը ուսումնասիրելիս՝ երեխան կարողանա դերի միջոցով ցույց տա, թե տվյալ կենդանին ինչով է սնվում, տեղաշարժվում,ինչ  արտաքին տեսք ունի, ինր ձայներ է հանում, հատկապես հետաքրքիր է այդ ուղղությամբ՝ խաղեր կազմակերպել, ցույց տալ կենդանիների փոխհարաբերությունները՝ գիշատիչ, կաթնասուն, թռչուն և այլն։ Հարկ է նշել որ՝

Երեխաների գիտելիքները հարստանում են նաև դեկորատիվ, գեղարվեստական, կիրառական,տեխնոլոգիական միջոցներով։ Օրինակ՝ հանձնարարել երեխաներին գունավոր թղթերով պատրաստել ծառերի և ծաղիկների նմուշներ տարվա եղանակին համապատասխան և բացատրել թե որ եղանակին որ գույնն են համապատասխանեցնում։

 

Рубрика: Без рубрики, Բնագիտության և բնության հետ ծանոթցման մեթոդիկա, Դիջիթեք 2020

Փորձ խմորիչով: Դիջիթեք 2020

Կատարեցինք խմորիչով փորձ ՙՙԲնագիտության և բնության հետ ծանոթացման մեթոդիկա՚՚ առարկայի շրջանակներում: Տվյալ փորձը նախատեսված է նախակրթարանի 3-5 տարեկանների խմբում կատարելու համար՝ երեխաների մոտ բնագիտության նկատմամաբ հետաքրքրություն առաջացնելու նպատակով:

Համակարգող՝ Նելլի Գեղամյան:

Рубрика: Բնագիտության և բնության հետ ծանոթցման մեթոդիկա, Դիջիթեք 2020

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԺԱՄԸ 5-6 ՏԱՐԵԿԱՆՆԵՐԻ ԽՄԲՈՒՄ

Այսօր՝《Նախադպրոցական կրթութուն》 բաժնի 3֊րդ կուրսի ուսանողուհիներս անցկացրեցինք գործնական պարապմունք Քոլեջի  5-6 տարեկանների խմբու, ցուցադրելով երեք բնագիտական փորձ: Որպես արդյունք ունեցանք բավականին հետաքրքիր քննարկում երեխաների հետ: Փորձերը նախապես ընտրվել էին մեր և դասավանդողի կողմից, հաշվի առնելով 5-6 տարեկան երեխաների զարգացման չափորոշիչները: Փորձերի անցկացման նպատակն է երեխայի մոտ խթանել բնագիտական երևույթների հանդեպ հետաքրքրություն, ստիպել երեխային տրամաբանել և եզրակացություններ կատարել:

Մասնակիցներ՝

Ուսանողներ՝Մերի Հաջյան, Գրետա Հովակիմյան, Էմմա Գաբրիյելյան;

Դասավանդող՝ Նելլի Գեղամյան;

Խմբի դաստիարակ՝ Անահիտ Գրիգորյան:

Կատարեցինք խմորիչով փորձ ՙՙԲնագիտության և բնության հետ ծանոթացման մեթոդիկա՚՚ առարկայի շրջանակներում: Տվյալ փորձը նախատեսված է նախակրթարանի 3-5 տարեկանների խմբում կատարելու համար՝ երեխաների մոտ բնագիտության նկատմամաբ հետաքրքրություն առաջացնելու նպատակով:

Փորձի կատարող՝ Հաջյան Մերի;
Համակարգող՝ Նելլի Գեղամյան:

Рубрика: Բնագիտության և բնության հետ ծանոթցման մեթոդիկա

Երկրաշարժ

562f09837f66a

Երկրաշարխը՝ դա երկրի մեջ կուտակված( հավաքված երկար ժամանակ) միանգամից դուրս եկող էներգիան է։ Նրա շնորհիվ են նաև հրաբուխները ժայթքում։ Հրաբուխները լինում են քնաց և մարած, քնալ են համարվում այ հրաբուխները, որոնք դեռ հնարավոր է ժայթքեն(օրինակ՝ Մասիսը, Արագածը և այլն), սիկ մարած, որոնք այլևս չեն կարող ժայթքել։ Քնած հրաբուխները չեն ժայթքում, քանի որ իրեբց մեջ կուտակված էնէրգիան, քիչ֊քիչ դուրս է գալիս փոքր ցնցումներով, որոնք և չեն թույլ են տալիս, որպեսզի հրաբուխները կուտակեն այքան էներգիա, որն հարկավոր է հրաբուխը արթնացնելու համար։

DzWo

Երկրաշարժերնել են նույն ձև աշխատու։, եթե երկրաշարժերը լինում են հաչախ, բայց ոչ ուժեղ, ապա դա ավելի է լավ է, քան այն դեպքում, երբ նրանք լինեն հազվադեպ, բայց ավերիչ։

Երկրաշարժերը լինում են նաև մարդու կողմից առաձացած, երբ մարդիկ ջրամբարներ(Ջուրը հավաքելու՝ կուտակելու՝ արհեստական տեղ) կառուցելու համար։ Այդխիսի երկրաշարժերը կորվում են Տեխնածին երկրաշարժեր։

Рубрика: Նախադպրոցական մանկավարժություն, Բնագիտության և բնության հետ ծանոթցման մեթոդիկա

Արևային համակարգ

Արեգակնային համկարգը դա մի մեծ ընտանիք է, որն բաղկացած է 8 մոլորակից, որոնք պտտվում են արեգակի շուրջ:
Արեգակին ամենամոտ գտնվող մոլորակը՝ Մերկուրին, որն չափսերով ամենփոքրն է: Եվ նա իր առանցքի շուրջը պտտվում է 88 օրում:
Երկրորդ մորակը դա Վեներան է: Վեներայի վրա շատ վաղուց ենթադրվում է, որ օվկիանոսներ կային, ինչպես մեր Երկրի վրա, սակայն այնքան է տաքացել, որ այդ ամբող ջուրն գոլորշի է դարձել և բարձրացել վերև, պատելով մոլորակը:
Երկիր մոլորակը երրորդ մոլորակն է արգակից և այն հանդիսանում է այնմորոկաը, որի վրա հիմա մենք ենք ապրում։ Երկիր մոլորակը ունի մեկ բնական արբանյակ, որն լուսինն է և շատ արհեստական արբանյակներ, որոնց շնորհիվ մենք հիմա ունենք հեռուսատացույց և համացանց։
Մարսը չափսերով ձորրորդ մոլորակն է։ Այն ամբողջովին ծածկված է կարմիր ավազով, որոնք արեգակից առաջացող քամիների շնորհիվ քշվում են այս ու այն կողմ;
Յուպիտերը չափսերով ամենամեծ մոլորակն է, նրա մի պտույտը կազմում է 12 տարի։ Այսինքն մեր մեկ տարի այնտեղ տևում է 12 տարի։
Սատուրն իր չափսերով միայն Յուպիտերից է փոքր։ Նրա շուրջը պտտվող օղակն առաջացել է նրա մոտակայքում գտնվող երկնային քարերի շատ արագ պտույտից իրառանցքի շուրջը։
Картинки по запросу ուրանՈւրանին անվանում են <<Սռացե հսկա>>, քանի որ նրա վրա կան տարբեր տեսակի սառույցներ։
Նեպտունը պատված է սառած ջրի խորը օվկիանոսով իսկ նրա միջուկը Երկիր մոլորկին համաչափելի ջրային միջուկ

Դերային խաղ

Խաղը սկսում ենք ընտրելով երեխամերից մոլորակները և Արեգակն ու Լուսինը։ Արեգակն կանգնում է կենտրոնում, շարքով ըստ հերթականությամբ կամգնեցնւոմ ենք մոլերակներին և ցացադրում ենք նրանց պտույտը արեգակի շուրջը։ Նաև խաղը հետաքրքրացնելու համար կաիող ենք եիաժշտություն ավեծացնել, իսկ մոլորակներից յուրաքանչյուրը կարող է արտասանել փոքրիկ քառատող(ցանկալի է իր մոլորակի մասին նախօրոք ընտրած հանելուկային քառատող)։Այդպես երեխաները ավելի լավ են հասկանում և պատկերացնում արեգակնային համակարգը։

Рубрика: Բնագիտության և բնության հետ ծանոթցման մեթոդիկա

Կենդանական աշխարհ (խաղ)

Կենդանական աշխարհը բաղկացած է ցամաքային կենդանիներից, թռչյուններից և ջրային կենդանիներից։
Ցամաքային կենդանիները իրենց հերթին բաժանվում են գիշատիչների, որոնք մսակեր են և սնվում ուրիշ կենդանիներով, և բուսակերների՝, որոնք սնովւմ են բույսերով․ ծաղիկներով, խոտերով, տերևներով։ Похожее изображениеКартинки по запросу բուսակեր կենդանիներ

Գիշատիչ  կենդանիներն են օրնակ՝ առյուծը, գայլը, արջը, իսկ բուսակեր են՝ կովը, նապաստակը, եղնիկը, ընձուխտը և այլն։

 

Картинки по запросу թռչյուններ  Картинки по запросу թռչյուններ Картинки по запросу մկներ

Թռչյունները սնվում են ծառերի վրա ապրող որդերվ, մրջյուններով և այլ միջատներով։ Բայց մեծ  թռչյունները կարող են նաև սնվել ուրիշ կենդանիներով ինչպես գիշատիչ կենդանիները, ուղղակի շատ մանր և անօգնական կենդանիներով։ Օրինակ բուերը սնվում են մկներով, քանի որ նրանք ողնաշար չունեն նրանց ավելի հեշտ է բռնել քան ուրիշներին։ Читать далее «Կենդանական աշխարհ (խաղ)»