Posted in Без рубрики

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը (Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին)
ՀՀ օրենքը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի օրենքը (Ընդունված է 2010 թվականի հունիսի 24-ին)

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s